LGBT

LGBT -Lesbianas, gays, bisexuais e transexuais. E non podía ser doutra maneira, despois apareceu o Q -LGBTQ. Non teño moi claro o do Q, por iso da querencia que lle temos ao Inglés, porque parece que vén de queer -extrano ou pouco usual. Pero parece que son persoas que non son heterosexuais pero tampouco se identifican coas catro categorías da LGBT.

Isto de clasificar ás persoas non o acabo de ver. Cada persoa é única, ten o seu ADN, o seu pensamento, os seus sentimentos… e calquera intento de agrupalas -tanto me ten o criterio: atea-relixiosa, dunha ou outra relixión, socialdemócrata-liberal, identidade sexual- vai ser, cando menos, incompleto.

O feito de que un home dende sempre se sinta muller e coma muller é lesbiana… ten que ter un nome?

Para que liar tanto? Só hai unha categoría: Persoas. E xa está.

Tal e coma eu o vexo a loita polos dereitos non habería que facela por colectivos, os dereitos teñen que ser universais.

Por exemplo, as familias. Por que teñen dereitos específicos? Na actualidade pode que menos, pero aínda se escoita iso de “medidas de protección a las familias”. De aí xorden as comparacións e polo tanto hai que ir definindo modelos de familias; que si monoparentais, de parella homosexual… e digo eu que por que non de persoas que non son parella nin teñen relación sanguínea… Todo isto non sería necesario se non houbese “privilexios” para as unidades familiares. Cada quen viviría só ou con quen lle dese a gana, compartiría o que ten con quen lle parecera e legaría os seus bens como lle saíse dalí.

E outro, a infancia. Unha criatura orfa “normal” ten que ter os mesmos dereitos cunha orfa dun colectivo “especial”? ou como di Rajoy, dito doutra maneira. A orfandade das vítimas do terrorismo é diferente das otras?

Calquera persoa; infante ou adulta; L,G,B,T ou Q; vítima do terrorismo, dos accidentes de tráfico ou da mesma vida; pertencente a unha familia -recoñecida coma tal- ou non… Ten que ter, en principio, os mesmos dereitos básicos.

Cando algún colectivo está discriminado o que precisa é ter os mesmos dereitos, non outros distintos.