Empresas “malas”

Non hai día no que unha non se atope nas redes sociais algo sobre a maldade dos Srs. Ortega e Roig, coma representantes do Grupo Inditex –Zara, Berska…- e Mercadona. Ata Jordi Évole lles dedicou un programa a cada un.

Non digo eu que sexan “hermanitas de la caridad”, son empresarios e iso, por definición, implica que buscan ter beneficios –cantos máis mellor- da súa actividade empresarial.

As acusacións para Inditex son basicamente dúas: que contratan empresas doutros países para abaratar costes de producción e que distribúen a carga impositiva entre noutros países -europeos e que non están considerados paraísos fiscais pero que teñen cargas impositivas máis baixas- cumplindo a lexislación tanto de España coma dos outros países.

Na primeira o “pecado” é que as traballadoras desas empresas cobran X€ ao mes, non recordo exatamente, e considérase que iso é explotación. Pero na propia reportaxe dise que esa cantidade é a mesma que cobran nese país os mestres, por exemplo.

E digo eu… Nós debemos ser a India ou a China de Alemaña ou de Francia, porque as empresas do automóbil que fabrican aquí non pagan os mesmos salarios aos traballadores españois aquí que aos Alemáns alí… por iso fabrican aquí.

Para a segunda, a dos impostos, vou facer a pregunta que vin onte nun tuit; se unha parella pode facer a declaración da renda conxunta ou por separado, elixe a fórmula pola que pague máis?

E xa que falo da industria do automóbil, por qué non vexo nas redes nada en contra de Wolkswagen? Esa si que parece que incumpliu a legalidade por un tema medioambiental, ademais de económico –todo se fai para abaratar costes. Non somos tan ecolóxicos? Ou só ás veces?

As acusacións a Mercadona, na reportaxe, eran tamén dúas; que non lles gusta un sindicato en particular e que “perseguen” as persoas que están de baixa. Non se cuestionan en ningún momento as retribucións salariais que parecen ser razoablemente boas. O seguimento das persoas que están de baixa tamén o fan as compañías de seguros. A cidadanía tampouco se comporta sempre con honestidade.

E tamén digo… Non hai empresas que fan contratos lixo, contratos a tempo parcial que non é tan parcial…? Cáles son? Nunca vin nada diso nas redes.

Xs consumidores están moi satisfeitos con estas empresas.

Son as únicas que cometen algunha “irregularidade”?

Haberá algún interese oculto nestas campañas de desprestixio?

E volvendo ao principio, claro que os empresarios explotan aos traballadores, chámase plusvalía, forma parte do funcionamento das enpresas de capital privado e non sei porque pilla de sorpresa a ninguén… O sistema é así. Hai outro pero non nos gusta.