Xs de arriba e xs de abaixo

Parece que a terminoloxía esquerda – dereita está moi desvirtuada, que hoxe non ten sentido, que se presta a confusión, e apareceu esta outra -que pretende ser máis clara e real- xs de arriba e xs de abaixo.

Cando nos referimos aos de abaixo, de quén estamos a falar? dxs dirixentes ou dxs dirixidxs?

Porque se nos referímos aos dirixentes NON HAI DIRIXENTES DE ABAIXO. Ou polo menos non coma norma xeral. E isto ocorre por unha razón moi simple: xs de abaixo non teñen nin formación nin tempo para dedicarse a iso, están un pouco ocupadxs en buscar comida e casa para si mesmos e non lles queda tempo para formarse nin para buscar solucións aos problemas da sociedade. A fame non axuda moito a desenvolver o pensamento máis alá de cómo buscar comida.

As persoas revolucionarias -as que dirixiron os movementos revolucionarios ou as que deseñaron modelos alternativos de sociedade- non eran, en xeral, de abaixo.

Dous exemplos históricos: Marx e O Che

Marx era fillo dunha familia acomodada, culto, e estudou en prestixiosos colexios e universidades. Despois mudou de estatus social e pasou a “pobre”, pero a formación e a inquietude xa a tiña.

O Che era fillo de dous aristócratas -pouco convencionais, eso si, pero moi acomodadxs-, moi culto e cunha formación académica de nivel universitario.

Non eran de abaixo pero eran de esquerdas, e trataron -cada un á súa maneira- de transformar a sociedade noutra máis xusta e polo tanto igualitaria.

Por iso eu esta clasificación arriba – abaixo non a entendo moi ben e prefiro a clásica esquerda – dereita.