Machismo nos medios

Quero aclarar que o que vou dicir é unha xeneralización. Xeneralizar sempre é “inxusto”, fágoo para simplificar. Enténdase que me refiro a unha parte importante, non ao todo.

O machismo está en todas partes e os medios sácano a relucir segundo lles veña ben.

Que está tamén nos medios de comunicación non é para min novidade. Pero por enriba do machismo están a audiencia ou a comercialización e a persoa á que se quere desprestixiar.

O dos medios funciona máis ou menos así:

Que un político pronuncia unha frase machista… tormenta informativa do asunto e ata pode que se pida a dimisión.

Que un xornalista fai unha pregunta machista… iso é polo interese informativo.

Neste momento son os propios medios que se critican uns a outros polo tratamento informativo que se está facendo a unha representante política. Pero eses mismos medios non tiveron reparo en utilizar a relación sentimental doutro político para dar morbo a unha nova que por si mesma -sen a utilización da parella sentimental- tería entidade suficiente.

Os medios co machismo fan coma os políticos coa corrupción: O que fago eu está ben e o que fas ti está mal.

Temos que saír desta dinámica.