Argumentacións reviradas

Amólame moito que se argumente de forma revirada para aumentar os factores favorables dun posicionamento. Non importa quen o faga -mesmo aínda que esté dacordo co posicionamento xeral.

É o que se fai, seino, pero amólame porque só lle atopo dúas explicacións: ou a persoa que argumenta non ten coñecemento preciso da información que está dando -que sería grave- ou si que a ten pero está a reinterpretala para convencer, manipulando, a quen escoita -que é un insulto á intelixencia dxs oíntes.

Este xeito de manipulación pasou das tertulias televisivas ás redes sociais, normal. Vou comentar unha reciente.

Unha mensaxe, da que se sabe quén a manda pero non se sabe a orixe -esa é outra, porque polo menos na TV ou nos xornais sabemos quén nos manipula, pero nas redes non- promove a desaparición do senado e propón unha actuación determinada nas eleccións. Até aí normal. Para argumentalo pon de exemplos países nos que non hai senado ou se o hai ten menos membros. E aí é onde está a manipulación ou a mentira directamente.

Empezo a rebater -as cifras están redondeadas. A mensaxe pon de exemplo a Noruega, Suecia e Dinamarca coma exemplos de países que non teñen senado;

España, 46,5 millóns de habitantes, 610 parlamentarios, 350 deputadxs, 259 senadorxs

Noruega, 4,8 millóns de habitantes, 165 parlamentarios, a cuarta parte forman a cámara alta -senado- e os outros o congreso.

Suecia, 9,5 millóns de habitantes, 349 parlamentarios.

Dinamarca, 5,5 millóns de habitantes, 179 parlamentarios.

Nestes casos o número de representantes no parlamento do estado é proporcionalmente maior nos tres países ca en España -e aquí está o argumento retorcido. Dous non teñen cámara alta e un si de facto -en Noruega non hai eleccións ao senado, saen do congreso.

Tamén pon de exemplo a Alemaña e Estados Unidos de Norteamérica, imos alá.

De Estados Unidos a mentira está no número de senadorxs. Non é moi relevante pero é mentira.

Alemaña, 80 millóns de habitantes, 670 parlamentarios, 598 deputadxs e sobre 70 senadorxs. Aquí si, a argumentación sería válida. Outra vez Aleñaña coma exemplo.

Eu penso que non é unha cuestión de números, trátase da organización política do estado -case nada. Pode que haxa que revisala pero non nas redes sociais.